počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Papradno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513466 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1525
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Považská Bystrica   [ kód okresu: 306 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2507 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2618 | rozdiel (2011-2001): -111

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45846104 12
5 - 96141102 20
10 - 146552117 13
15 - 196473137 -9
20 - 247291163 -19
25 - 2911098208 12
30 - 3411485199 29
35 - 398881169 7
40 - 448469153 15
45 - 4910090190 10
50 - 5412198219 23
55 - 599272164 20
60 - 645359112 -6
65 - 69405999 -19
70 - 745072122 -22
75 - 793972111 -33
80 - 84316192 -30
85 - 89122234 -10
90 - 944711 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu125812492507 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava