počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bojnice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513903 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 4923 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 5006 | rozdiel (2011-2001): -83

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491101192 -10
5 - 98184165 -3
10 - 1491102193 -11
15 - 19132110242 22
20 - 24149182331 -33
25 - 29183170353 13
30 - 34213176389 37
35 - 39197165362 32
40 - 44127148275 -21
45 - 49189173362 16
50 - 54176198374 -22
55 - 59194186380 8
60 - 64138158296 -20
65 - 69115161276 -46
70 - 7485160245 -75
75 - 79100154254 -54
80 - 846886154 -18
85 - 89214061 -19
90 - 9431417 -11
95 - 99202 2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu235525684923 -213

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava