počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Horná Ves | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514004 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1454 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1086 | rozdiel (2011-2001): 368

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4403171 9
5 - 9181533 3
10 - 14171835 -1
15 - 19373269 5
20 - 249941140 58
25 - 2911846164 72
30 - 3411431145 83
35 - 3912337160 86
40 - 449932131 67
45 - 497741118 36
50 - 54463682 10
55 - 59493382 16
60 - 64314071 -9
65 - 69191938 0
70 - 74182240 -4
75 - 79152540 -10
80 - 8442125 -17
85 - 89257 -3
90 - 94112 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9285261454 402

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava