počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chrenovec - Brusno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514021 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1243
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1383 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1281 | rozdiel (2011-2001): 102

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4353368 2
5 - 9343367 1
10 - 14312556 6
15 - 19394180 -2
20 - 245647103 9
25 - 295054104 -4
30 - 347251123 21
35 - 395360113 -7
40 - 44433073 13
45 - 49465096 -4
50 - 545744101 13
55 - 595446100 8
60 - 645054104 -4
65 - 69303161 -1
70 - 74192443 -5
75 - 79132942 -16
80 - 8472431 -17
85 - 896915 -3
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6966871383 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava