počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Kocurany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514098 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 459 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 393 | rozdiel (2011-2001): 66

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131225 1
5 - 971017 -3
10 - 14121729 -5
15 - 19252146 4
20 - 24141731 -3
25 - 29171431 3
30 - 34221436 8
35 - 39192241 -3
40 - 44181937 -1
45 - 49161430 2
50 - 54131225 1
55 - 59141428 0
60 - 64131225 1
65 - 6971522 -8
70 - 746713 -1
75 - 794610 -2
80 - 841910 -8
85 - 89022 -2
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu222237459 -15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava