počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nedožery - Brezany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514209 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1429
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2113 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1857 | rozdiel (2011-2001): 256

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45354107 -1
5 - 9524294 10
10 - 145959118 0
15 - 196671137 -5
20 - 246456120 8
25 - 296871139 -3
30 - 3410796203 11
35 - 3910592197 13
40 - 448458142 26
45 - 496965134 4
50 - 546458122 6
55 - 597489163 -15
60 - 646965134 4
65 - 694472116 -28
70 - 74383270 6
75 - 79192443 -5
80 - 84152338 -8
85 - 8991726 -8
90 - 94279 -5
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu106110522113 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava