počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Tužina | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514411 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Prievidza   [ kód okresu: 307 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1219 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1214 | rozdiel (2011-2001): 5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212041 1
5 - 9162541 -9
10 - 14344680 -12
15 - 19333972 -6
20 - 24514596 6
25 - 29563389 23
30 - 34484391 5
35 - 39415091 -9
40 - 44514394 8
45 - 49563490 22
50 - 54493786 12
55 - 59524193 11
60 - 64324173 -9
65 - 69172845 -11
70 - 74203050 -10
75 - 79202343 -3
80 - 8482432 -16
85 - 89268 -4
90 - 94123 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6086111219 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava