počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Číž | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514624 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1274
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 666 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 690 | rozdiel (2011-2001): -24

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4211738 4
5 - 9201636 4
10 - 14202545 -5
15 - 19121527 -3
20 - 24263359 -7
25 - 29231437 9
30 - 34312657 5
35 - 39311546 16
40 - 44232447 -1
45 - 49242347 1
50 - 54272754 0
55 - 59152540 -10
60 - 64162036 -4
65 - 6981321 -5
70 - 74122032 -8
75 - 7941620 -12
80 - 8441216 -8
85 - 89167 -5
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu318348666 -30

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava