počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Hrachovo | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 514888 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1353
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 869 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 864 | rozdiel (2011-2001): 5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4151631 -1
5 - 9253257 -7
10 - 14251540 10
15 - 19273158 -4
20 - 24303262 -2
25 - 29333770 -4
30 - 34503888 12
35 - 39342862 6
40 - 44283563 -7
45 - 49312556 6
50 - 54283563 -7
55 - 59403676 4
60 - 64252954 -4
65 - 69181634 2
70 - 7461218 -6
75 - 7921618 -14
80 - 845712 -2
85 - 89055 -5
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu423446869 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava