počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Rybník | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515507 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1266
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Revúca

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Revúca   [ kód okresu: 608 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 152 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 149 | rozdiel (2011-2001): 3

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46915 -3
5 - 910313 7
10 - 147916 -2
15 - 19448 0
20 - 245611 -1
25 - 299918 0
30 - 34437 1
35 - 398412 4
40 - 44257 -3
45 - 49257 -3
50 - 544610 -2
55 - 59538 2
60 - 647310 4
65 - 69426 2
70 - 74011 -1
75 - 79202 2
80 - 84011 -1
85 - 89000 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7973152 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava