počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Tisovec | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515680 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1334
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 4306 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 4215 | rozdiel (2011-2001): 91

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410677183 29
5 - 9113120233 -7
10 - 14121137258 -16
15 - 19131122253 9
20 - 24130127257 3
25 - 29163148311 15
30 - 34173177350 -4
35 - 39192191383 1
40 - 44152118270 34
45 - 49126140266 -14
50 - 54154158312 -4
55 - 59171175346 -4
60 - 64139166305 -27
65 - 6986105191 -19
70 - 745076126 -26
75 - 793276108 -44
80 - 84306696 -36
85 - 89133750 -24
90 - 94134 -2
95 - 99044 -4
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu208322234306 -140

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava