počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Čebovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 515906 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1063 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1056 | rozdiel (2011-2001): 7

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4201939 1
5 - 9252247 3
10 - 14252348 2
15 - 19333164 2
20 - 24392867 11
25 - 295447101 7
30 - 344555100 -10
35 - 39583593 23
40 - 44433881 5
45 - 49363874 -2
50 - 54444690 -2
55 - 59383775 1
60 - 64303060 0
65 - 69193251 -13
70 - 74141832 -4
75 - 7942024 -16
80 - 845712 -2
85 - 89134 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5335301063 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava