počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Horné Plachtince | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516023 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 207 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 202 | rozdiel (2011-2001): 5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4347 -1
5 - 95712 -2
10 - 149211 7
15 - 196410 2
20 - 24121123 1
25 - 298715 1
30 - 344610 -2
35 - 39549 1
40 - 44141024 4
45 - 499817 1
50 - 545914 -4
55 - 596511 1
60 - 645813 -3
65 - 69268 -4
70 - 745611 -1
75 - 79268 -4
80 - 84022 -2
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu101106207 -5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava