počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kováčovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516147 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1295
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 375 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 380 | rozdiel (2011-2001): -5

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 412820 4
5 - 98210 6
10 - 148513 3
15 - 1911819 3
20 - 2421829 13
25 - 29172441 -7
30 - 3415924 6
35 - 39151227 3
40 - 4481220 -4
45 - 49161127 5
50 - 54131629 -3
55 - 59201333 7
60 - 646915 -3
65 - 6981422 -6
70 - 743710 -4
75 - 79101222 -2
80 - 844711 -3
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu195180375 15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava