počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Muľa | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516228 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1321
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Veľký Krtíš   [ kód okresu: 610 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 318 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 273 | rozdiel (2011-2001): 45

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4201838 2
5 - 911920 2
10 - 14121224 0
15 - 19101323 -3
20 - 24211637 5
25 - 29161531 1
30 - 3410616 4
35 - 399918 0
40 - 448917 -1
45 - 4991322 -4
50 - 5414822 6
55 - 598614 2
60 - 647714 0
65 - 69314 2
70 - 74156 -4
75 - 79167 -5
80 - 84011 -1
85 - 89022 -2
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu160158318 2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava