počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Beluj | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516678 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1290
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Štiavnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Štiavnica   [ kód okresu: 602 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 131 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 151 | rozdiel (2011-2001): -20

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4123 -1
5 - 9437 1
10 - 14358 -2
15 - 19729 5
20 - 245510 0
25 - 29358 -2
30 - 3410515 5
35 - 39437 1
40 - 44448 0
45 - 495611 -1
50 - 54123 -1
55 - 59437 1
60 - 646612 0
65 - 69044 -4
70 - 74246 -2
75 - 79268 -4
80 - 84123 -1
85 - 89011 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6269131 -7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava