počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Hodruša - Hámre | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516759 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1391
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žarnovica   [ kód okresu: 612 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2210 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2344 | rozdiel (2011-2001): -134

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45746103 11
5 - 9495099 -1
10 - 144655101 -9
15 - 196757124 10
20 - 248162143 19
25 - 297781158 -4
30 - 349285177 7
35 - 397881159 -3
40 - 447461135 13
45 - 498462146 22
50 - 549166157 25
55 - 598194175 -13
60 - 646188149 -27
65 - 696762129 5
70 - 74365793 -21
75 - 79215273 -31
80 - 84203252 -12
85 - 8972128 -14
90 - 94246 -2
95 - 99112 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu109211182210 -26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava