počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Hrabičov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516813 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1828
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žarnovica   [ kód okresu: 612 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 598 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 609 | rozdiel (2011-2001): -11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 422931 13
5 - 9121426 -2
10 - 14181533 3
15 - 19221840 4
20 - 24322961 3
25 - 29251944 6
30 - 34172744 -10
35 - 39171229 5
40 - 44252550 0
45 - 49191837 1
50 - 54251237 13
55 - 59172239 -5
60 - 64191837 1
65 - 69121628 -4
70 - 7471017 -3
75 - 7961117 -5
80 - 8451116 -6
85 - 8901212 -12
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu300298598 2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava