počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hronský Beňadik | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516830 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1075
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žarnovica   [ kód okresu: 612 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1230 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1220 | rozdiel (2011-2001): 10

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4191736 2
5 - 9332356 10
10 - 14292150 8
15 - 19464288 4
20 - 24474693 1
25 - 29563995 17
30 - 34523486 18
35 - 39564298 14
40 - 44424284 0
45 - 49464187 5
50 - 54352863 7
55 - 59435497 -11
60 - 64454085 5
65 - 69333972 -6
70 - 74173653 -19
75 - 79122840 -16
80 - 84121931 -7
85 - 89189 -7
90 - 94246 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6266041230 22

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava