počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jastrabá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516881 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1487
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žiar nad Hronom   [ kód okresu: 613 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 577 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 581 | rozdiel (2011-2001): -4

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 413720 6
5 - 9101222 -2
10 - 14151328 2
15 - 19222042 2
20 - 24293261 -3
25 - 29332457 9
30 - 34231639 7
35 - 39171734 0
40 - 4415924 6
45 - 49251944 6
50 - 54252045 5
55 - 59182745 -9
60 - 64191231 7
65 - 698917 -1
70 - 7441216 -8
75 - 79111526 -4
80 - 8411011 -9
85 - 893811 -5
90 - 94213 1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu293284577 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava