počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Kosorín | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 516945 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1487
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žiar nad Hronom   [ kód okresu: 613 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 429 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 412 | rozdiel (2011-2001): 17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 461218 -6
5 - 941014 -6
10 - 1481523 -7
15 - 19151025 5
20 - 24162137 -5
25 - 29181735 1
30 - 34181331 5
35 - 39201838 2
40 - 44171330 4
45 - 49211435 7
50 - 54191837 1
55 - 59161228 4
60 - 64101424 -4
65 - 6962026 -14
70 - 746410 2
75 - 79448 0
80 - 84437 1
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu208221429 -13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava