počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Stará Kremnička   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517267 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1442
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žiar nad Hronom   [ kód okresu: 613 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1123 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1027 | rozdiel (2011-2001): 96

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4292857 1
5 - 9282553 3
10 - 14303767 -7
15 - 19333770 -4
20 - 24483179 17
25 - 29473986 8
30 - 34483987 9
35 - 39434992 -6
40 - 44433073 13
45 - 49424082 2
50 - 54384179 -3
55 - 59303262 -2
60 - 64383977 -1
65 - 69182543 -7
70 - 74182846 -10
75 - 79171835 -1
80 - 8471623 -9
85 - 89268 -4
90 - 94033 -3
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5605631123 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava