počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Žarnovica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517381 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žarnovica   [ kód okresu: 612 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 6490 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 6596 | rozdiel (2011-2001): -106

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4136149285 -13
5 - 9164136300 28
10 - 14216164380 52
15 - 19202214416 -12
20 - 24266294560 -28
25 - 29263283546 -20
30 - 34289243532 46
35 - 39250271521 -21
40 - 44226189415 37
45 - 49204236440 -32
50 - 54239263502 -24
55 - 59256228484 28
60 - 64199224423 -25
65 - 6999133232 -34
70 - 7477104181 -27
75 - 794086126 -46
80 - 84207191 -51
85 - 89133043 -17
90 - 944610 -2
95 - 99123 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu316433266490 -162

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava