počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Divina | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517488 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1325
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2408 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2528 | rozdiel (2011-2001): -120

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45062112 -12
5 - 95454108 0
10 - 148071151 9
15 - 19108118226 -10
20 - 2410691197 15
25 - 298287169 -5
30 - 3410392195 11
35 - 3910878186 30
40 - 448180161 1
45 - 499571166 24
50 - 549874172 24
55 - 598374157 9
60 - 645947106 12
65 - 69343670 -2
70 - 74265783 -31
75 - 79204969 -29
80 - 84134154 -28
85 - 8931821 -15
90 - 94112 0
95 - 99202 2
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu120712012408 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava