počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Divinka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517496 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 991 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 827 | rozdiel (2011-2001): 164

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4423375 9
5 - 9252954 -4
10 - 14252045 5
15 - 19302959 1
20 - 24302353 7
25 - 295149100 2
30 - 346157118 4
35 - 39354176 -6
40 - 44352257 13
45 - 49312657 5
50 - 54303161 -1
55 - 59383876 0
60 - 64253156 -6
65 - 69161834 -2
70 - 7481523 -7
75 - 79111021 1
80 - 8431215 -9
85 - 89268 -4
90 - 94112 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu500491991 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava