počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dlhé Pole | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517500 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1961 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2096 | rozdiel (2011-2001): -135

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4464086 6
5 - 9353873 -3
10 - 144663109 -17
15 - 19524395 9
20 - 245864122 -6
25 - 295676132 -20
30 - 348781168 6
35 - 399072162 18
40 - 447661137 15
45 - 497455129 19
50 - 546659125 7
55 - 598272154 10
60 - 647773150 4
65 - 694161102 -20
70 - 74285785 -29
75 - 79254873 -23
80 - 84152237 -7
85 - 8921113 -9
90 - 94167 -5
95 - 99112 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu95810031961 -45

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava