počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Dolná Tižina | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 517518 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1439
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1290 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1194 | rozdiel (2011-2001): 96

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4444993 -5
5 - 9394180 -2
10 - 145054104 -4
15 - 19493786 12
20 - 24493786 12
25 - 29495099 -1
30 - 346062122 -2
35 - 395451105 3
40 - 44403070 10
45 - 49324375 -11
50 - 54443377 11
55 - 59444286 2
60 - 64313970 -8
65 - 69192443 -5
70 - 74122133 -9
75 - 79111829 -7
80 - 8451419 -9
85 - 893710 -4
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6366541290 -18

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava