počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turie   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518051 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1386
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1977 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1939 | rozdiel (2011-2001): 38

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4454994 -4
5 - 95848106 10
10 - 146268130 -6
15 - 197054124 16
20 - 246572137 -7
25 - 296172133 -11
30 - 348082162 -2
35 - 399282174 10
40 - 447071141 -1
45 - 495863121 -5
50 - 546669135 -3
55 - 596575140 -10
60 - 645165116 -14
65 - 69304373 -13
70 - 74184664 -28
75 - 79113849 -27
80 - 84113849 -27
85 - 8951621 -11
90 - 94156 -4
95 - 99011 -1
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu91910581977 -139

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava