počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Zvolen   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518158 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1135
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Zvolen

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Zvolen   [ kód okresu: 611 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 43318 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 43789 | rozdiel (2011-2001): -471

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49519441895 7
5 - 99249221846 2
10 - 149769581934 18
15 - 19132412162540 108
20 - 24157214783050 94
25 - 29161716833300 -66
30 - 34202218903912 132
35 - 39183918363675 3
40 - 44147615463022 -70
45 - 49156716233190 -56
50 - 54152717013228 -174
55 - 59154718513398 -304
60 - 64122214872709 -265
65 - 6975111281879 -377
70 - 745368811417 -345
75 - 793556661021 -311
80 - 84258525783 -267
85 - 89109267376 -158
90 - 942383106 -60
95 - 9961521 -9
100 a viac022 -2
nezistené6814 -2
spolu206082271043318 -2102

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava