počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Breziny   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518191 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1808
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Zvolen

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Zvolen   [ kód okresu: 611 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 357 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 324 | rozdiel (2011-2001): 33

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 413821 5
5 - 9121123 1
10 - 14101020 0
15 - 1911415 7
20 - 24101626 -6
25 - 29201636 4
30 - 34161733 -1
35 - 39131124 2
40 - 448816 0
45 - 49121325 -1
50 - 54181432 4
55 - 59111223 -1
60 - 645712 -2
65 - 696713 -1
70 - 7451520 -10
75 - 79235 -1
80 - 84538 2
85 - 89134 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu178179357 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava