počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Budča | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518204 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1254
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Zvolen

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Zvolen   [ kód okresu: 611 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1266 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1088 | rozdiel (2011-2001): 178

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4262248 4
5 - 9343367 1
10 - 14473380 14
15 - 19423072 12
20 - 245950109 9
25 - 295254106 -2
30 - 34454792 -2
35 - 395553108 2
40 - 44493988 10
45 - 495265117 -13
50 - 54484088 8
55 - 59312960 2
60 - 64304070 -10
65 - 69203656 -16
70 - 74162743 -11
75 - 79152035 -5
80 - 8431114 -8
85 - 89189 -7
90 - 94022 -2
95 - 99112 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6266401266 -14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava