počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dúbravy | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518379 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1808
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Detva

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Detva   [ kód okresu: 604 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 935 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 986 | rozdiel (2011-2001): -51

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4152136 -6
5 - 9251439 11
10 - 14162036 -4
15 - 19223456 -12
20 - 24333164 2
25 - 29353772 -2
30 - 34423981 3
35 - 39413374 8
40 - 44352459 11
45 - 49423072 12
50 - 54314172 -10
55 - 59303363 -3
60 - 64292352 6
65 - 69162844 -12
70 - 74103444 -24
75 - 79151833 -3
80 - 8431821 -15
85 - 8931013 -7
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu444491935 -47

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava