počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dudince | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518387 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1284
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Krupina   [ kód okresu: 605 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1475 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1500 | rozdiel (2011-2001): -25

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4252651 -1
5 - 9222850 -6
10 - 14253964 -14
15 - 19494594 4
20 - 246140101 21
25 - 295850108 8
30 - 346053113 7
35 - 395175126 -24
40 - 44375794 -20
45 - 496748115 19
50 - 544263105 -21
55 - 595879137 -21
60 - 644858106 -10
65 - 69204161 -21
70 - 74333063 3
75 - 79182644 -8
80 - 84101929 -9
85 - 8911011 -9
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6867891475 -103

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava