počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hontianske Moravce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518409 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Krupina   [ kód okresu: 605 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 918 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 813 | rozdiel (2011-2001): 105

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4271542 12
5 - 9272047 7
10 - 14252853 -3
15 - 19393170 8
20 - 24333366 0
25 - 29472673 21
30 - 34453580 10
35 - 39353166 4
40 - 44303464 -4
45 - 49412970 12
50 - 54362561 11
55 - 59213253 -11
60 - 64242347 1
65 - 69152641 -11
70 - 74121830 -6
75 - 7961420 -8
80 - 8451217 -7
85 - 894812 -4
90 - 94066 -6
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu472446918 26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava