počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Sudince | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518832 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Krupina   [ kód okresu: 605 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 72 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 73 | rozdiel (2011-2001): -1

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4437 1
5 - 9145 -3
10 - 14426 2
15 - 19314 2
20 - 24246 -2
25 - 29246 -2
30 - 34314 2
35 - 39437 1
40 - 44213 1
45 - 49033 -3
50 - 54314 2
55 - 59145 -3
60 - 64314 2
65 - 69303 3
70 - 74112 0
75 - 79000 0
80 - 84022 -2
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu363672 0

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava