počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Vígľaš | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518921 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Detva

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Detva   [ kód okresu: 604 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1697 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1636 | rozdiel (2011-2001): 61

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4314273 -11
5 - 9383573 3
10 - 144854102 -6
15 - 19454186 4
20 - 246465129 -1
25 - 296456120 8
30 - 347471145 3
35 - 395164115 -13
40 - 445150101 1
45 - 496571136 -6
50 - 546650116 16
55 - 595769126 -12
60 - 645150101 1
65 - 69444993 -5
70 - 74234265 -19
75 - 79143650 -22
80 - 84152843 -13
85 - 8931114 -8
90 - 94279 -5
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8068911697 -85

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava