počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Zemiansky Vrbovok   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 518956 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1285
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Krupina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Krupina   [ kód okresu: 605 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 105 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 117 | rozdiel (2011-2001): -12

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4022 -2
5 - 9224 0
10 - 14000 0
15 - 19235 -1
20 - 24527 3
25 - 297310 4
30 - 34336 0
35 - 39314 2
40 - 44268 -4
45 - 49527 3
50 - 54448 0
55 - 59437 1
60 - 64235 -1
65 - 692810 -6
70 - 74279 -5
75 - 79134 -2
80 - 84235 -1
85 - 89224 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu4857105 -9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava