počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bardejov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519006 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1241
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 33696 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 33247 | rozdiel (2011-2001): 449

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48718331704 38
5 - 98938411734 52
10 - 149689291897 39
15 - 19127611392415 137
20 - 24143613442780 92
25 - 29150314292932 74
30 - 34154813692917 179
35 - 39141312812694 132
40 - 44112011482268 -28
45 - 49120712222429 -15
50 - 54119312192412 -26
55 - 59108912872376 -198
60 - 648229981820 -176
65 - 695126201132 -108
70 - 74351557908 -206
75 - 79253375628 -122
80 - 84135274409 -139
85 - 8957133190 -76
90 - 94122840 -16
95 - 991910 -8
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu166601703633696 -376

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava