počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  AKTUÁLNE: Mapové zobrazenie výsledkov v parlamentných voľbách 2020 na úrovni obcí | na úrovni obcí - hlasy zvolených poslancov  
 


Cigeľka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519111 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1414
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 525 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 431 | rozdiel (2011-2001): 94

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4363874 -2
5 - 9293362 -4
10 - 14303666 -6
15 - 19253358 -8
20 - 24192443 -5
25 - 29261642 10
30 - 34122133 -9
35 - 399817 1
40 - 44111425 -3
45 - 49101222 -2
50 - 5418826 10
55 - 598917 -1
60 - 64538 2
65 - 69156 -4
70 - 743811 -5
75 - 79077 -7
80 - 84415 3
85 - 89202 2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu248277525 -29

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava