počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Gerlachov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519189 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1326
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1038 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 972 | rozdiel (2011-2001): 66

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4253964 -14
5 - 9363874 -2
10 - 14524395 9
15 - 19482573 23
20 - 24453782 8
25 - 29303666 -6
30 - 34433578 8
35 - 39484694 2
40 - 44302858 2
45 - 49322456 8
50 - 54303666 -6
55 - 59333669 -3
60 - 64212849 -7
65 - 69191837 1
70 - 74151530 0
75 - 7981220 -4
80 - 8441216 -8
85 - 892810 -6
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5215171038 4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava