počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Marhaň | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 519588 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1277
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Bardejov   [ kód okresu: 701 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 967 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 904 | rozdiel (2011-2001): 63

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4333366 0
5 - 9353469 1
10 - 14343165 3
15 - 19333669 -3
20 - 24273562 -8
25 - 29484593 3
30 - 34493382 16
35 - 39353772 -2
40 - 44282351 5
45 - 49292251 7
50 - 54303363 -3
55 - 59353974 -4
60 - 64222951 -7
65 - 69141630 -2
70 - 7461521 -9
75 - 7961218 -6
80 - 8421012 -8
85 - 8931013 -7
90 - 94314 2
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu472495967 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava