počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Karná | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520357 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1543
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Humenné

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Humenné   [ kód okresu: 702 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 437 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 447 | rozdiel (2011-2001): -10

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4111829 -7
5 - 991625 -7
10 - 14181836 0
15 - 19151934 -4
20 - 24251641 9
25 - 29141933 -5
30 - 34201232 8
35 - 39151732 -2
40 - 44121628 -4
45 - 49131730 -4
50 - 5416925 7
55 - 5971017 -3
60 - 6482129 -13
65 - 6910818 2
70 - 747310 4
75 - 79358 -2
80 - 84066 -6
85 - 89123 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu204233437 -29

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava