počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Porúbka | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 520667 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1451
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Humenné

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Humenné   [ kód okresu: 702 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 276 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 265 | rozdiel (2011-2001): 11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 451015 -5
5 - 95611 -1
10 - 1411819 3
15 - 1951419 -9
20 - 2441014 -6
25 - 29141428 0
30 - 3471421 -7
35 - 39101323 -3
40 - 449918 0
45 - 49101020 0
50 - 5414822 6
55 - 594711 -3
60 - 6491120 -2
65 - 694812 -4
70 - 74369 -3
75 - 79257 -3
80 - 84055 -5
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu116160276 -44

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava