počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Baška | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521159 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1247
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 437 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 289 | rozdiel (2011-2001): 148

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4171835 -1
5 - 991221 -3
10 - 1412820 4
15 - 197916 -2
20 - 24161531 1
25 - 29202343 -3
30 - 34231538 8
35 - 39192039 -1
40 - 44131225 1
45 - 49171734 0
50 - 54241943 5
55 - 59201939 1
60 - 64111021 1
65 - 697613 1
70 - 74112 0
75 - 79178 -6
80 - 84347 -1
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu220217437 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava