počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bohdanovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521205 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1299
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1033 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 905 | rozdiel (2011-2001): 128

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4293160 -2
5 - 9202848 -8
10 - 14283462 -6
15 - 19362763 9
20 - 24312354 8
25 - 29514697 5
30 - 34504696 4
35 - 39444791 -3
40 - 44452873 17
45 - 49272653 1
50 - 54414990 -8
55 - 59363874 -2
60 - 64403373 7
65 - 69181331 5
70 - 7431720 -14
75 - 7961622 -10
80 - 8401717 -17
85 - 89549 1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5105231033 -13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava