počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Čakanovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521281 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1439
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 618 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 534 | rozdiel (2011-2001): 84

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4222648 -4
5 - 9302353 7
10 - 14333265 1
15 - 19192039 -1
20 - 24181836 0
25 - 29262652 0
30 - 34192342 -4
35 - 39342357 11
40 - 44211940 2
45 - 49211940 2
50 - 54151732 -2
55 - 59131730 -4
60 - 64191635 3
65 - 6941115 -7
70 - 7421315 -11
75 - 79549 1
80 - 84358 -2
85 - 89101 1
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu305313618 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava