počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Chrastné | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521477 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1427
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 440 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 356 | rozdiel (2011-2001): 84

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4182038 -2
5 - 9141125 3
10 - 14112132 -10
15 - 19132033 -7
20 - 24212142 0
25 - 29271542 12
30 - 34212243 -1
35 - 39181129 7
40 - 4491019 -1
45 - 49141327 1
50 - 54151631 -1
55 - 5913821 5
60 - 647613 1
65 - 6981321 -5
70 - 746410 2
75 - 79279 -5
80 - 84213 1
85 - 89011 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu219221440 -2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava