počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Košická Polianka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 521582 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1335
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 973 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 914 | rozdiel (2011-2001): 59

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212849 -7
5 - 9202242 -2
10 - 14191736 2
15 - 19403373 7
20 - 24355590 -20
25 - 29474491 3
30 - 34334174 -8
35 - 39352762 8
40 - 44374380 -6
45 - 49433174 12
50 - 54383876 0
55 - 59292857 1
60 - 64182341 -5
65 - 69142438 -10
70 - 74142842 -14
75 - 7991221 -3
80 - 8471118 -4
85 - 89178 -6
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu460513973 -53

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava