počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bracovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 522368 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1227
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Michalovce   [ kód okresu: 807 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 960 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 937 | rozdiel (2011-2001): 23

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4243357 -9
5 - 9293059 -1
10 - 14262046 6
15 - 19391958 20
20 - 24363672 0
25 - 295748105 9
30 - 34503484 16
35 - 39232851 -5
40 - 44242448 0
45 - 49373168 6
50 - 54333568 -2
55 - 59313061 1
60 - 64202444 -4
65 - 69142640 -12
70 - 7442125 -17
75 - 79191938 0
80 - 8461824 -12
85 - 892810 -6
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu475485960 -10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava