počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Klokočov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 522597 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1358
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Michalovce   [ kód okresu: 807 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 404 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 392 | rozdiel (2011-2001): 12

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48917 -1
5 - 981018 -2
10 - 14121830 -6
15 - 19161733 -1
20 - 247916 -2
25 - 2921214 -10
30 - 34131629 -3
35 - 39152742 -12
40 - 44201030 10
45 - 49161430 2
50 - 5471421 -7
55 - 59131124 2
60 - 64151934 -4
65 - 6971017 -3
70 - 7471118 -4
75 - 795813 -3
80 - 84257 -3
85 - 891910 -8
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu174230404 -56

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava